Tải Nghiên cứu sử dụng oxylosop vào công tác chẩn đoán kỹ thuật động cơ đốt trong

Tải Nghiên cứu sử dụng oxylosop vào công tác chẩn đoán kỹ thuật động cơ đốt trong

Nghiên cứu sử dụng oxylosop vào công tác chẩn đoán kỹ thuật động cơ đốt trong

Trong nhiều năm trở lại đây, tốc độ gia tăng số lượng và chủng loại động cơ đốt trong ở nước ta khá nhanh. Nhiều loại động cơ đốt trong được trang bị với những hệ thống kết cấu hiện đại, nhằm thỏa mãn càng nhiều nhu cầu giao thông vận tải, cũng như là bảo vệ môi trường. Trong quá trình khai thác, sử dụng và làm quen với các hệ thống kết cấu hiện đại, chúng ta gặp không ít khó khăn, do trình độ khoa học kỹ thuật nước ta còn kém so với các nước trên thế giới

Ngày nay, một số kết cấu đơn giản đã được thay thế bằng kết cấu hiện đại và phức tạp hơn, công nghệ sữa chữa hiện nay đã có những thay đổi là chuyển từ việc sữa chữa chi tiết sang sữa chữa thay thế. Do đó, trong quá trình sử dụng, khai thác thì nhất thiết phải sử dụng chẩn đoán

Chẩn đoán kỹ thuật làm tăng năng suất và chất lượng của việc bảo dưỡng và sữa chữa, đồng thời dự đoán chính xác độ tin cậy của các phương tiện trong quá hình vận hành

Trên thị trường hiện nay, đã có rất nhiều thiết bị, máy móc phục vụ trong việc chẩn đoán được nhanh chóng và chính xác. Trong số đó, dao động ký còn có tên là oxylosop. được áp dụng rộng rải ở nước ta hiện nay

Nội dung gồm:
– Chương 1 : Tổng quan về chẩn đoán kỹ thuật động cơ đốt trong.
– Chương 2 : Ứng dụng của oxylosop trong chẩn đoán kỹ thuật động cơ đốt trong.
– Chương 3 : Thử nghiệm oxylosop của bộ môn kỹ thuật ô tô vào chẩn đoán một số thông số của động cơ xăng.
– Chương 4 : Kết luận.

Download tài liệu:PDF