Tải Nghiên cứu thiết chế tạo mô hình máy phay khoan CNC (2D)

Nghiên cứu thiết chế tạo mô hình máy phay khoan CNC (2D)

Trong lĩnh vực cơ khí, đặc biệt là cơ khí chính xác và lĩnh vực tự động hoá, máy phay CNC là một trong những thiết bị được sử dụng nhiều để gia công những chi tiết phức tạp, với độ chính xác cao, mà các máy phay thường không mà làm được. Do vậy, đề tài này tập trung vào các phần thiết kế, chế tạo loại máy phay CNC (2D).

In mechanics, especially in the precise machinery and automatic fields, milling-machine CNC is one of the devides which is used a lot of process complicated details with high precision while types of formal milling-machine. Therefore, the them of research will concentrate on parts of design and manufacturing the model of milling-machine CNC

Download tài liệu:PDF