Tải Luận văn – Nghiên cứu thiết kế băng tải công suất kéo của xe hai bánh

Luận văn – Nghiên cứu thiết kế băng tải công suất kéo của xe hai bánh

Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý thầy cô trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập tại trường.

NỘI DUNG:
Chương 1: Tổng Quan
1.1 Tổng quan về băng thử công suất
1.1.1 Cơ sở để phân loại các hình thức thử nghiệm
1.1.2 Các hình thức thử nghiệm
1.1.2.1 Stationary testing
1.1.2.2 Dynamic testing
1.1.2.3 Transient testing
1.2 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.2.1 Tình hình nghiên cứu chế tạo băng thử công suất xe 2 bánh trên thế giới
1.2.2 Tình hình nghiên cứu chế tạo băng thử công suất xe 2 bánh trong nước
1.3 Tính cấp thiết của đề tài
1.4 Ý nghĩa thực tiễn và khoa học của đề tài
1.4.1 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
1.4.2 Ý nghĩa khoa học của đề tài
1.5 Mục đích, phạm vi và giới hạn của đề tài
1.5.1 Mục đích nghiên cứu
1.5.2  Phạm vi nghiên cứu, giới hạn nghiên cứu
1.6 Phương pháp và nội dung nghiên cứu
1.6.1 Phương pháp nghiên cứu
1.6.2 Nội dung nghiên cứu

Chương 2: Cơ Sở Lý Thuyết
2.1 Đường đặc tính tốc độ của động cơ xăng
2.1.1 Đường đặc tính tốc độ ngoài của động cơ xăng
2.1.2 Một số điểm quan trọng trên đường đặc tính
2.2 Sự truyền năng lượng trên ô tô
Nghiên cứu thiết kế băng thử công suất kéo của xe hai bánh
2.3.1 Sự truyền và biến đổi năng lượng trong hệ thống truyền lực
2.3.2 Sự biến đổi năng lượng trong hệ thống chuyển động.
2.3.3 Sự tổn hao năng lượng khi truyền năng lượng trên xe.
2.3 Bán kính lăn rulo mối quan hệ giữa sự trượt và bán kính lăn
2.3.1 Bán kính lăn
2.3.2 Mối quan hệ giữa bán kính lăn và sự trượt
7 2.3.2.1 Khi lăn không trượt.
2.3.2.2 Khi lăn có trượt quay
2.3.2.3 Khi lăn có trượt lết
2.4  Đặc tính trượt khi kéo và khi phanh
2.5 Ảnh hưởng của sự trượt đến lực kéo và lực phanh
2.6  Giới hạn bám khi kéo và khi phanh

Chương 3 : Tính Toán Thiết Kế Băng Thử
3.1 Tính toán chọn các chi tiết trong cụm tạo tải
3.1.1 Tính toán chọn con lăn
3.1.1.1 Chọn kiểu con lăn
3.1.1.2 Chọn kết cấu con lăn
3.1.1.3 Tính toán kích thước và khối lượng rulo
3.1.2 Tính toán chọn cơ cấu truyền động
3.1.2.1 Tính toán chọn bộ truyền xích giữa rulo và máy phát
3.1.2.2 Tính toán chọn bộ truyền xích giữa rulo và máy phát
3.1.3 Tính toán chọn máy phát
3.1.3.1  Khảo sát thông số kỹ thuật của một số loại xe hai bánh phổ biến ở Việt Nam
3.1.3.2 Tính toán chọn máy phát
3.2 Thiết kế bố trí chung bộ tạo tải
3.3 Thiết kế đường dẫn
Nghiên cứu thiết kế băng thử công suất kéo của xe hai bánh
3.4 Thiết kế cơ cấu giữ xe
3.4.1 Cố định phần đuôi xe
3.4.2 Cố định bánh trước
3.5.1 Tính toán trục rulo
3.5.2 Tính toán ổ bi
3.5.3 Tính toán then
3.6 Tính toán bánh xe
3.7  Tính toán bền khung
3.8 Thiết kế cảm biến
3.8.1 Nguyên lý đo công suất kéo của xe
3.8.2 Bố trí các cảm biến trên băng thử
3.8.3 Cấu tạo cảm biến
3.8.4 Thuật toán của chương trình đo công suất trên băng thử
3.9 Thiết kế bộ tiêu thụ tải điện

Chương 4 : Kết Qủa Thực Nghiệm Trên Băng Thử
4.1 Mục đích và nội dung thử nghiệm
4.2 Thiết bị và đối tượng thử nghiệm
4.3 Sơ đồ kết nối thiết bị thử nghiệm
4.4 Các bước tiến hành thử nghiệm
4.5 Kết quả thử nghiệm trên băng thử
4.6 Tính năng hoạt động của băng thử
Kết Luận Và Hướng Phát Triển Của Đề Tài
Kết luận
Kiến nghị
Tài Liệu Tham Khảo

Download Tài liệu : PDF