Tải Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển cho mô hình phun xăng điện tử động cơ ô tô

Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển cho mô hình phun xăng điện tử động cơ ô tô

Ngày nay, xu hướng tích hợp điều khiển tự động cho các hệ thống thuần cơ khí là xu hướng chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, độ chính xác cũng như tạo cảm giác thoải mái trong quá trình sử dụng.

Một trong các hướng trên đang được quan tâm nghiên cứu là hệ thống phun xăng điện tử (Electronic Fuel Injection). Ở hệ thống EFI, bộ chế hòa khí được thay thế bằng dây dẫn, kim phun điện, các cảm biến, hộp điều khiển. Do có các thay đổi như trên nên phát sinh một số vấn đề cần phải đảm bảo và tính toán kỹ lưỡng như: thời gian phun, lưu lượng phun thời gian trễ xảy ra giữa bộ phận điều khiển và bộ phận chấp hành, tính năng dự phòng và tính năng an toàn khi xảy ra sự cố…

Nội dung:
Chương 1 . Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.1 Tổng quan về hệ thống phun xăng điện tử
1.2 Một số mô hình phun xăng điện tử đã xây dựng
Chương 2 . Nghiên cứu, thiết kế bộ kết nối máy tính với mô hình
2.1 Lựa chọn phương pháp kết nối máy tính với mô hình
2.2 Thiết kế thiết bị kết nối máy tính với mô hình
2.3 Phần mềm cài đặt cho thiết bị
Chương 3 . Xây dựng phần mềm điều khiển mô hình phun xăng điện tử
Kết luận và kiến nghị
3.1 Lựa chọn ngôn ngữ
3.1.1 Tổng quan phần mềm LabView
3.1.2 Các thanh công cụ
3.1.3 Các ứng dụng của LabView
3.2 Xây dựng phần mềm điều khiển
3.2.1 Mô phỏng mạch điều khiển bơm xăng
3.2.2 Mô phỏng cảm biến Ne, Ge
3.2.3 Mô phỏng cảm biến đo lưu lượng khí nạp
3.2.4 Tín hiệu đánh lừa
3.3 Lắp đặt, thực nghiệm điều khiển mô hình
3.3.1 Thực nghiệm mô hình phun xăng
3.3.2 Thí nghiệm hiển thị tín hiệu đánh lừa
3.3.3 Thí nghiệm giao tiếp hiển thị các cảm biến

Download tài liệu:PDF