Tải Đồ án – Nghiên cứu thiết kế và chuyển đổi hệ thống nhiên liệu DIESEL điều khiển điện tử VE EDC trên xe huyndai 1t25 h100

Đồ án – Nghiên cứu thiết kế và chuyển đổi hệ thống nhiên liệu DIESEL điều khiển điện tử VE EDC trên xe huyndai 1t25 h100

Luận văn đề cập đến nội dung nghiên cứu, cải tiến động cơ diesel sử dụng hệ thống VE kiểu cơ khí thành hệ thống VE-EDC kiểu điều khiển điện tử trên động cơ D4BB. Những ưu điểm của VE-EDC lắp trên các động cơ diesel truyền thống đã mang lại một số cải thiện về hiệu suất, khí thải và lượng tiêu thụ nhiên liệu do có sự kiểm soát chính xác về thời điểm phun và lưu lượng phun. Thêm vào đó, lượng khí thải trong động cơ cũng được giảm rõ rệt. Đó cũng là lý do tác giả chọn đề tài:
“NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ VE-EDC TRÊN XE HYUNDAI 1T25 H100”.

Các kết quả của luận văn bao gồm:
Xây dựng thành công phương pháp cải tiến chuyển đổi động cơ dùng BCA VE-cơ khí thành động cơ dùng BCA VE-EDC điều khiển điện tử. Đã vận dụng và chế tạo thành công một mô hình với động cơ D4BB.
Đưa ra một số luận cứ lý thuyết phục vụ cho việc lựa chọn thiết bị thay thế, làm tiền đề cho việc ứng dụng thay thế đại trà trên nhiều dòng xe khác nhau.

Động cơ sau cải tiến đã đạt một số kết quả so với trước cải tiến như sau:
+ Me tăng từ 5% đến 10%;
+ Ne tăng từ 10% đến 15%;
+ ge giảm từ 12% đến 24%;
+ CO và HC đều giảm (% tăng giảm không đáng kể vì thiết bị sử dụng có độ nhạy thấp đối với ngưỡng phát thải CO và HC của động cơ diesel).

Động cơ được tối ưu hiệu suất nhiệt trong phạm vi tốc độ trung bình là vùng tốc độ làm việc thường xuyên của động cơ khi xe chạy trên đường. Điều này cho thấy đảm bảo khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tăng tính kinh tế rất lớn trong thực tế. Lượng nhiên liệu giảm nhưng hiệu suất tăng. Minh chứng cho luận cứ giả thuyết ban đầu về góc phun dầu sớm được điều chỉnh tối ưu hơn so với VE-cơ khí. Chứng minh được tính khả thi và hiệu quả kinh tế của việc cải tiến chuyển đổi VE-cơ khí thành VE-EDC điều khiển điện tử.

Download tài liệu : PDF