Tải Luận văn - Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng máy CNC trong điêu khắc gỗ 3D

Tải Luận văn – Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng máy CNC trong điêu khắc gỗ 3D

Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng máy CNC trong điêu khắc gỗ 3D

Ngày nay khoa học kỹ thuật nói chung cũng nhờ ngành kỹ thuật cơ điên tử nói riêng đã phát triển và có đóng góp rất nhiều trong đời sống. Nắm được tầm quan trọng đó , em đã nghiên cứu và làm đề tài : “ Nghiên cứu thiết kế, ứng dụng máy CNC trong điêu khắc tranh gỗ 3D” do thầy Nguyễn Trọng Thắng hướng dẫn. Nhằm giúp việc giá công các họa tiết điêu khắc cung nhờ các chi tiết gia cơ khí được nhanh và chính xác hơn.

Những kiến thức và năng lực đạt được trong quá trình học tập tại trường sẽ được đánh giá qua đợt bảo vệ đồ án tốn nghiệp. Em cố gắng tận dụng tất cả những kiến thức học tại trường cùng với sự tìm tòi nghiên cứu , để có thể hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này. Kết quả là những sản phẩm đạt được trong ngày hôm nay tuy không lớn lao nhưng nó là thành quả của những năm học tại trường là thành công đầu tiên của e trước khi ra trường.

Nội dung của bài luận văn bao gồm:
Chương 1: Tổng quan về CNC
Chương 2: Thiết kế máy CNC 3 trục điêu khắc gỗ 3D
Chương 3:Thi công, lắp đặt và căn chỉnh máy CNC 3
Chương 4:Thực hiện gia công sản phẩm trên máy CNC của đề tài

Download Tài liệu : PDF