Tải Đồ án – Máy chẩn đoán kỹ thuật CARMAN SCAN VG trong công tác chẩn đoán hư hỏng cho động cơ Hyundai EF Sonata 2.0

Đồ án – Máy chẩn đoán kỹ thuật CARMAN SCAN VG trong công tác chẩn đoán hư hỏng cho động cơ Hyundai EF Sonata 2.0

Cùng với quá trình vận hành theo thời gian ô tô sẽ xảy các hiện tượng hư hỏng ảnh hưởng đến năng suất vận chuyển của các loại ô tô. Để khắc phục điều này, kéo dài thời gian sử dụng của các phương tiện ô tô trong quá trình hoạt động thường xuyên phải thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa. Chính vì vậy khi nền kinh tế càng phát triển nhu cầu về công tác bảo dưỡng sửa chữa các loại ô tô càng đòi hỏi cấp thiết.

Trước đây khi ô tô đơn thuần chỉ là một hệ thống cơ khí thì công tác bảo dưỡng sửa chữa phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của người thợ sửa chữa và công tác bảo dưỡng sửa chữa tốn rất nhiều thời gian. Từ những năm 80 của thế kỷ trước các loại vi mạch điện tử đã được con người sử dụng  trên ô tô. Đồng thời với nó con người cũng đã sáng tạo ra cách ứng dụng vi mạch điện tử để giám sát các trạng thái và thông báo tình trạng hỏng hóc của ô tô. Theo thời gian khi mà điều khiển điện tử tham gia sâu vào quá trình điều khiển ô tô thì phương pháp chẩn đoán điện tử càng tỏ ra hữu hiệu. Cho đến nay các xe sản xuất bắt buộc phải có hệ thống tự chẩn đoán mã lỗi tiêu chuẩn đó là hệ thống mã lỗi tiêu chuẩn OBD – II (on-board diagnostic II).

Nội dung của đồ án:
Chương 1: Tổng quan
Chương 2: Nghiên cứu sử dụng thiết bị
Chương 3: Hệ thống các mã lỗi chẩn đoán trên động cơ Hyundai EF Sonata 2.0

Download tài liệu : PDF