Tải Luận văn – Nghiên cứu triển khai hệ thống giám sát quản trị mạng

Luận văn – Nghiên cứu triển khai hệ thống giám sát quản trị mạng trên nền tảng hệ thống mã nguồn mở nagios

Hiện nay khái niệm “quản trị mạng” không còn xa lạ gì trong ngành công nghệ thông tin. Nó đã trở thành một trong những lĩnh vực nghiên cứu chính về mạng máy tính và là một công việc quan trọng không thể thiếu trong các hệ thống máy tính của các tổ chức, doanh nghiệp, trường học… Theo hướng nghiên cứu lĩnh vực trên, khóa luận này tập trung vào việc tìm hiểu và triển khai một hệ thống giám sát quản trị mạng dựa trên nền tảng hệ thống mã nguồn mở. Đó là Nagios.

Nagios là hệ thống giám sát mạng có chi phí đầu tư thấp. Tuy nhiên, nó có khả năng rất mạnh mẽ trong việc giám sát hoạt động của các thiết bị trên mạng. Bởi vậy Nagios rất được tin tưởng và sử dụng rộng rãi trên toàn cầu

Mục đích của khóa luận : Tập trung vào tìm hiểu khả năng của hệ thống Nagios. Nó đáp ứng được những gì cho công việc quản trị mạng, cách thức nó hoạt động như thế nào và triển khai thử nghiệm hệ thống đó trên mạng của trường đại học công nghệ

Bố cục khóa luận bao gồm :
Chương 1: Giới thiệu chung về khóa luận, đề tài, mục đích thực hiện và kết quả đạt được
Chương 2: Giới thiệu tổng quan về Nagios, đưa ra cái nhìn khái quát về hệ thống Nagios
Chương 3: Giới thiệu cơ bản về đặc điểm và cách thức cáu hình trong Nagios
Chương 4: Chi tiết các chức năng của hệ thống Nagios
Chương 5: Các khái niệm, vấn đề liên quan đến hệ thống Nagios
Chương 6: Điểm lại kết quả được sau khi nghiên cứu, cài đặt và triển khai hệ thống Nagios

Download tài liệu : PDF