Tải Luận văn - Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất (computational fluid dynamics – cfd) trong các bài toán kĩ thuật

Tải Luận văn – Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất (computational fluid dynamics – cfd) trong các bài toán kĩ thuật

Luận văn – Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất (computational fluid dynamics – cfd) trong các bài toán kĩ thuật

Như chúng ta đã biết, ngành cơ khí nói chung và ngành đóng tàu nói riêng là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của nước ta. Với sự phát triển của ngành công nghiệp đóng tàu hiện nay, nó đòi hỏi người kĩ sư phải có trình độ chuyên môn vững chắc về ngành tàu, kết hợp tốt giữa lý thuyết và thực hành.

Trong xu thế phát triển gần đây, ứng dụng công nghệ thông tin để tính toán, thiết kế tàu thuỷ đã và đang phát triển nhanh chóng và trở thành một nhu cầu tất yếu. Và tính toán động lực học lưu chất (CFD) là một trong những ứng dụng đó. CFD ra đời đã trở thành một trong những công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật
nói chung, ngành đóng tàu nói riêng, hỗ trợ và bổ sung cả thực nghiệm thuần túy và lý thuyết thuần túy.

Nội dung gồm 4 chương sau:
Chương I: Đặt vấn đề
Chương II: Một số vấn đề cơ bản về phương pháp tính toán động lực học lưu chất – CFD
Chương III: Kết quả nghiên cứu (nghiên cứu ứng dụng CFD trong giải quyết một số bài toán kỹ thuật chọn lựa) .
Chương IV: Kết luận và kiến nghị

Download Tài liệu : PDF