Tải Nghiên cứu xác định một số thông số cơ bản của bộ phận bóc là mía trong liên hợp máy thu hoạch mía

Nghiên cứu xác định một số thông số cơ bản của bộ phận bóc là mía trong liên hợp máy thu hoạch mía

Đối với nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta, mía là cây công nghiệp có giá trị cao. Ngoài để sản xuất đường, mía còn là nguyên liệu cho 50 loại sản phẩm chế biến khác của ngành giấy, dệt, hóa dược … Nghề trồng mía nước ta đã được hoạch định và phát triển với tốc độ lớn.
Trong niên vụ 2012÷2013 diện tích mía cả nước khoảng 300.000 ha (tăng so với vụ trước 16.778 ha), sản xuất 16 triệu tấn mía (tăng 300 nghìn tấn so với vụ trước).
Để đạt được mục tiêu này, ngành mía đường cần phải giải quyết nhiều vấn đề: tăng cường biện pháp kỹ thuật thâm canh, sử dụng giống mới để tăng năng suất mía, cơ giới hóa đồng bộ trong tất cả các khâu sản xuất, đồng thời cần giảm tối đa tổn thất sau thu hoạch.

Nội dung: gồm 4 chương
Chương 1 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
Chương 2: Đối tượng, phương pháp và thiết bị nghiên cứu
Chương 3: Cơ sở lý thuyết xác định một số thông số của bộ phận bóc lá mía trong liên hợp máy thu hoặc mía
Chương 4: Kết quả nghiên cứu thực nghiệm

Download tài liệu:PDF