Tìm kiếm tài liệu

Tải Nghiên cứu xác định một số thông số của hệ thống truyền động thuỷ lực cho bộ phận cắt trong máy thu hoạch mía

Nghiên cứu xác định một số thông số của hệ thống truyền động thuỷ lực cho bộ phận cắt trong máy thu hoạch mía

Đối với nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta, mía là cây công nghiệp có giá trị cao. Ngoài để sản xuất đường, mía còn là nguyên liệu cho 50 loại sản phẩm chế biến khác của ngành giấy, dệt, hóa dược … Nghề trồng mía nước ta đã được hoạch định và phát triển với tốc độ lớn.

Trong niên vụ 2012÷2013 diện tích mía cả nước khoảng 300.000 ha (tăng so với vụ trước 16.778 ha), sản xuất 16 triệu tấn mía (tăng 300 nghìn tấn so với vụ trước).

Để đạt được mục tiêu này, ngành mía đường cần phải giải quyết nhiều vấn đề: tăng cường biện pháp kỹ thuật thâm canh, sử dụng giống mới để tăng năng suất mía, cơ giới hóa đồng bộ trong tất cả các khâu sản xuất, đồng thời cần giảm tối đa tổn thất sau thu hoạch.

Danh sách chương:
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu
Chương 2: Đối tượng nghiên cứu một số cơ sở lý thuyết và thực nghiệm
Chương 3: Mô phỏng và khảo sát xác định một số thông số hệ thống động lực – Bộ phận cắt có truyền động thủy lực trong máy thu hoạch mía

Download tài liệu:PDF