Tìm kiếm tài liệu

Tải Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra chẩn đoán hệ thống điện thân xe Toyota Fortuner 2015

Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra chẩn đoán hệ thống điện thân xe Toyota Fortuner 2015

Ngành ô tô thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phát triển mạnh mẽ với việc ứng dụng ngày càng nhiều những thành tựu công nghệ thông tin vào sản xuất và lắp đặt các linh kiện ô tô. Hiện nay thì vấn đề “điện và điện tử” trang bị trên ô tô là tiêu chí chính để đánh giá một chiếc xe hơi cao cấp.

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện thân xe Toyota Fortuner 2015” tập trung nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, chẩn đoán hư hỏng trên hệ thống điện thân xe Toyota Fortuner 2015, bao gồm các nội dung chính sau:
– Giới thiệu chung về chẩn đoán.
– Hệ thống điện thân xe Toyota Fortuner 2015.
– Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện thân xe Toyota Fortuner 2015.

Download tài liệu:PDF