Tải Nguyên lý làm việc của hệ thống bôi trơn kiểm nghiệm các chi tiết của hệ thống

Nguyên lý làm việc của hệ thống bôi trơn kiểm nghiệm các chi tiết của hệ thống

Ngày nay ngành động cơ đốt trong vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng và khẳng định được ưu thế của mình. Đó là thiết bị động lực chủ yếu được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực như: giao thông vận tải, nông nghiệp, công nghiệp…

Động cơ đốt trong sử dụng được những điều kiện khí hậu khác nhau, như vùng nhiệt đới nóng ẩm, vùng cực bắc. Tổng công suất của các động cơ đốt trong chiếm khoảng 95% công suất các thiết bị. Kỹ thuật sử dụng và thiết kế, chế tạo động cơ đốt trong đang trên đà phát triển

Nội dung “Nguyên lý làm việc của hệ thống bôi trơn, cân bằng nhiệt, tính toán kiểm nghiệm các chi tiết của hệ thống bôi trơn của động cơ ЯM3-240” bao gồm:
Phần I: Giới thiệu chung về đặc tính kỹ thuật xe Benlaz 540 và động cơ ЯM3-240.
Phần II: Tính toán chu trình công tác của động cơ ЯM3-240.
Phần III: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống và của từng bộ phận của bôi trơn động cơ.
Phần IV: Tính toán kiểm nghiệm hệ thống bôi trơn ổ trục bơm dầu, lọc dầu thấm, lọc ly tâm, két mát dầu.
Phần V: Quy trình và các thông số kỹ thuật sửa chữa hệ thống bôi trơn khi đại tu ô tô.
Phần VI: Thiết kế thiết bị kiểm tra bầu lọc dầu sau sửa chữa.

Download tài liệu:PDF