Những câu nói hay về sách giúp bạn có động lực đọc sách mỗi ngày

Bài viết này Taisachmoi.com sẽ tổng hợp những câu nói, quotes, trích dẫn hay về việc đọc sách giúp bạn có thêm động lực để đọc sách mỗi ngày.

 

1. “Cuốn sách nên đọc không phải cuốn sách suy nghĩ hộ bạn, mà là cuốn sách khiến bạn phải suy nghĩ.”

“The book to read is not the one that thinks for you but the one which makes you think.”

– Haper Lee

2. “Dù tôi không thể nhớ những cuốn sách tôi từng đọc cũng như những bữa tôi từng ăn, nhưng chúng đều làm nên con người tôi.”

“I cannot remember the books I’ve read any more than the meals I have eaten; even so, they have made me.”

– Ralph Waldo Emesson

3. “Một ngày nào đó, bạn sẽ đủ già để đọc lại những câu chuyện cổ tích.”

“Some day you will be old enough to start reading fairy tales again.”

– C.S. Lewis

4. “Bạn không bao giờ có thể có được một tách trà đủ lớn hoặc một cuốn sách đủ dài để phù hợp với tôi.”

“You can never get a cup of tea large enough or a book long enough to suit me.”

– C.S. Lewis

5. “Điều quan trọng duy nhất trong một cuốn sách là ý nghĩa mà nó mang lại cho bạn.”

“The only important thing in a book is the meaning that it has for you.”

– W. Somerset Maugham

6. “Chỉ trong sách, con người mới biết đến sự thật, tình yêu và cái đẹp hoàn hảo.”

“Only in books has mankind known perfect truth, love and beauty.”

– George Bernard Shaw

7. “Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc.”

“Our lives change in two ways :through the people we meet and the books we read.”

– Harvey MacKay

8. “Một cuốn sách là nơi duy nhất mà bạn có thể kiểm tra một suy nghĩ mong manh mà không phá vỡ nó.”

“A book is the only place in which you can examine a fragile thought without breaking it.”

– Edward P. Morgan

9. “Những cuốn sách mà thế giới gọi là vô đạo đức là những cuốn sách cho thế giới thấy sự xấu hổ của chính mình.”

“The books that the world calls immoral are books that show the world its own shame.”

– Oscar Wilde

10. “Bạn biết rằng bạn đã đọc một cuốn sách hay khi giở đến trang cuối cùng và cảm thấy như mình vừa chia tay một người bạn.”

“You know you’ve read a good book when you turn the last page and feel as if you’ve lost a friend.”

– Khuyết danh

11. “Hãy tiếp tục đọc sách, nhưng hãy nhớ rằng một cuốn sách chỉ là một cuốn sách và bạn nên học cách nghĩ cho bản thân”

“Keep reading books, but remember that a book is only a book, and you should learn to think for yourself.”

– Maxim Gorky

12. “Mỗi cuốn sách là một giấc mơ mà bạn cầm trên tay.”

“A book is a dream that you hold in your hand.”

– Neil Gaiman

13. “Có rất nhiều sự khác biệt giữa một người đàn ông háo hức muốn đọc một cuốn sách và người đàn ông mệt mỏi muốn có một cuốn sách để đọc.”

“There is a great deal of difference between an eager man who wants to read a book and the tired man who wants a book to read.”

– Gilbert K. Chesterton

14. “Không có người bạn nào trung thành như một cuốn sách.”

“There is no friend as loyal as a book.”

– Ernest Hemingway

15. “Những quyển sách là những tấm gương: bạn chỉ nhìn thấy trong gương những gì bạn có bên trong bạn.”

“Books are mirrors: you only see in them what you already have inside you.”

– Carlos Ruiz Zafón

16. “Tôi nghĩ cuộc sống như một cuốn sách hay. Càng đi sâu vào nó, nó càng bắt đầu có ý nghĩa.”

“I think of life as a good book. The further you get into it, the more it begins to make sense.”

– Harold Kushner

17.  “Căn phòng không có sách giống như cơ thể không có linh hồn”

“A room without books is like a body without a soul.”

– Marcus Tullius Cicero

18. “Không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa. Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi.”

“You don’t have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them.”

– Mahatma Gandhi

19. “Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người.”

“The instruction we find in books is like fire. We fetch it from our neighbours, kindle it at home, communicate it to others, and it becomes the property of all.”

– Voltaire

20. “Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ.”

“In books lies the soul of the whole past time”

– Thomas Carlyle

21. “Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.”

“Reading is important. If you know how to read then the whole world opens up to you”

– Barack Obama

22. “Sách là phép màu di động duy nhất”

“Books are a uniquely portable magic.”

– Stephen King

23. “Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mà tất cả mọi người đều đọc, bạn chỉ có thể nghĩ tới điều tất cả mọi người đều nghĩ tới.”

“If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking.”

– Haruki Murakami