Nội dung, kịch bản họp phụ huynh đầu năm THPT file Word

Kịch bản chương trình họp phụ huynh đầu năm 2021 – 2025 cho trường THPT giúp thầy cô giáo dễ dàng xây dựng chương trình buổi họp phụ huynh đầu năm học thật chu đáo.

Để buổi họp phụ huynh diễn ra theo đúng tiến trình mong muốn, giáo viên phải lên kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung, gửi giấy mời họp phụ huynh đến các bậc phụ huynh. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo mẫu kịch bản chương trình họp phụ huynh đầu năm học 2021 – 2022 trong bài viết dưới đây:

Kịch bản họp phụ huynh đầu năm trường THPT

KỊCH BẢN HỌP PHỤ HUYNH
LỚP ………………..NĂM HỌC ………………………

· Thời gian: ……h… ngày … tháng … năm 20…….

· Thành phần: BGH, GV và toàn thể phụ huynh HS.

· Địa điểm: Trường ……………………………………………………………………………………

· Nội dung:………………………………………………………………………………………………..

1. Ổn định – điểm diện:

2. Tuyên bố lý do:

Hôm nay, ngày …/…/20… được sự đồng ý của BGH trường, lớp ………. tiến hành họp phụ huynh đầu năm, năm học 20… – 20… để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

3. Nhận xét về đặc điểm tình hình lớp

+ Sĩ số: …. h/s trong đó …. Nam … Nữ

+ Sĩ số lớp năm 20…- 20…. Tăng … học sinh

a) Thuận lợi:

– Đa số các em đều ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô giáo, khá chăm chỉ trong học tập và rèn luyện.

– Trình độ HS khá đồng đều.

– Chữ viết nhiều em khá đẹp, bảo quản cẩn thận, sạch sẽ.

– Đa số các em có ý thức tự giác trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường.

– Nhiều em có ý thức xây dựng tập thể, có ý thức phấn đấu cao, tỏ rõ năng lực trong các hoạt động tập thể.

b) Khó khăn:

– Là lớp đầu cấp nên học sinh còn bỡ ngỡ rụt rè, tác phong sinh hoạt chưa quen với môi trường của học sinh …………, năng lực tự quản của các em còn nhiều hạn chế.

– Nhiều em hoạt động còn trầm, thiếu mạnh dạn trong học tập và giao tiếp.

– Kỹ năng đọc, tính toán nhiều em còn yếu.

– Một số em còn cẩu thả trong học tập, thiếu ý thức chăm lo, thiếu đồ dùng học tập.

– Phần lớn gia đình học sinh làm nghề nông nên thu nhập của gia đình còn thấp, có … em gia đình thuộc hộ nghèo, … em thuộc hộ cận nghèo … em mồ côi cha hoặc mẹ nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

4. Phương hướng nhiệm vụ năm học………………….

Giáo viên chủ nhiệm đưa ra một số phương hướng nhiệm vụ của lớp về tình hình học tập, lao động …….sau đó đưa ra chỉ tiêu cụ thê:

– Chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm học …………………

– Hạnh kiểm : 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt

– Học tập: Phấn đấu …/… học sinh xếp loại học lực giỏi @ …..%; …./….

– Học sinh xếp loại học lực khá @ ….%. trường hợp học lực trung bình…./….. (.….%)

– Thi đua : Đạt danh hiệu lớp tiên tiến xuất sắc, chi đội mạnh

* Biện pháp thực hiện

Giáo viên và phụ huynh học sinh đều nhất trí biện pháp thực hiện để đạt được mục tiêu đặt ra như sau:

* Học sinh:

– Chuẩn bị đầy đủ sách vở đồ dùng học tập .

– Chuẩn bi học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp

– Có ý thức vươn lên trong học tập để đạt được kết quả cao nhất.

– Mặc đồng phục theo đúng quy định của nhà trường.

– Chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông.

– Trang phục đúng quy định (giáo viên nêu rõ cho phụ huynh biết)

– Chấp hành và tham gia tích cực các hoạt động của lớp của như các đoàn thể trong trường .

– Đi học đúng giờ, nghi cần có giấy xin phép nghỉ học có chữ ký của phụ huynh .

GV bổ sung thêm

*Giáo viên

– Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên bộ môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong của học sinh.

– Thường xuyên trao đổi với hội cha mẹ học sinh và từng phụ huynh học sinh những việc liên quan đến kết quả học tập rèn luyện của các em.

– Liên lạc với phụ huynh thông qua SLLĐT vì vậy phụ huynh cung cấp sô ĐT phai chính xác, nếu thay phải kịp thời báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp .

– GV bổ sung thêm như hình thức xứ phạt, khen thưởng kỷ luật trong lớp như thể nào . Một số vấn đề khác ..vvvvv

* Phụ huynh

– Phụ huynh nhắc nhở con em đi học đúng giờ

– Kiểm tra việc học sinh tự học ở nhà.

– Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt kịp thời những biểu hiện tốt hoặc chưa tốt của HS để có biện pháp giáo dục phù hợp.

– Động viên con em mình, thường xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, tham gia họp phụ huynh đầy đủ khi có giấy mời của GVCN hay của nhà trường .

– Tạo điều kiện cho con em mình tốt nhất về không gian (phòng học, không ồn ào, không gần ti vi…) thời gian để các em có điều kiện học ở nhà được tốt nhất .

– Động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho con em tham gia các hoạt động của nhà trường của các đoàn thê và của lớp .

– Tạo điều kiện tốt nhất về đồ dùng, trang phục, quán triệt con em mình ăn mặc, tóc tai không đúng với phong cách học sinh

– Nghiêm cấm việc con em mình sử dụng điện thoại di động khi đến trường, nếu nhà trường phát hiện sử dụng tịch thu và xung vào công quỹ .

– Phụ huynh không cho con em mình đi xe máy đến trường

– Khi có thông tinh về con em mình cần trao đối kịp thời với giáo viên chủ nhiệm hoặc với bất kỳ giao viên nào trong trường để nhà trường nắm bắt và có hướng xứ lý.

– Không nên cho con em mình dùng nhiều tiền bạc hoặc sử dụng những trang sức đắt tiền khi đến trường .

– Khi con em mình nghỉ học vì một lý do nào đó phụ huynh cần phải nhắc con em mình viết giấy xin nghỉ và có chữ ký của phụ huynh (Hoặc trao đối qua điện thoại cho GVCN)

5. Thông báo các khoản thu

Thu theo quy định của cấp trên có văn bản hướng dẫn cụ thể

………………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

6. Hoạt động của chi hội cha mẹ học sinh Lớp

1. Chi hội cha mẹ học sinh thống nhất thu, chi quỹ lớp để hoạt động trong năm học 20…-20….

+ Kinh phí đóng góp:…………………………………

+ Quỹ lớp………………………/1hs.

+ Dự trù chi phí cho các hoạt động lấy từ kinh phí đóng góp của quỹ lớp:……………………………….

+ Mua sắm dụng cụ học tập

+ Liên hoan ….văn nghệ ……………………………

+ Chi khen thưởng…………………………………..

2. Bầu chi hội phụ huynh.

– Chi hội trưởng……………ĐT:……………………

– Chi hội phó………………ĐT:……………………

– Ủy viên… …………………ĐT:……………………

7. Kết thúc:

Sau một buổi làm việc khẩn trương. Tôi xin phép được tuyên bố kết thúc buổi họp. Xin chân thành các đại biểu và các bậc phụ huynh đã bớt chút thời gian về dự buổi họp đầu năm. Chúc các quý vị đại biểu cùng các bậc phụ huynh sức khoẻ – hạnh phúc – thành công trong công việc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Giáo viên chủ nhiệm

Kịch bản họp hội cha mẹ học sinh đầu năm học

* Tuyên bố lí do – giới thiệu đại biểu:

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa các bậc phụ huynh học sinh!

Thưa toàn thể các thầy cô giáo!

Được sự nhất trí của Đảng uỷ, UBND…………………….., được sự nhất trí của chi bộ, BGH nhà trường. Hôm nay trường…………………. tổ chức buổi họp phụ huynh HS đầu năm, để báo cáo những điểm chung – Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 20…. – 20…. của thầy và trò nhà trường. Triển khai kế hoạch năm học 20…. – 20…., và phối kết hợp với các bậc phụ huynh học sinh trong việc giáo dục con em mình, thực hiện tốt nhiệm vụ của người học sinh.

Tới dự với buổi họp hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu có:

1. Về phía đại diện UBND xã tôi xin trân trọng giới thiệu:

– Ông (Bà)…………………………………..

– Ông (Bà): ………………………………….

– Ông (Bà)……………………………….

Đã có mặt trong buổi họp phụ huynh ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

2. Về phía đại diện Hội Cha mẹ học sinh nhà trường xin trân trọng giới thiệu:

– Ông (Bà)………………………….Trưởng ban đại diện Hội CMHS.

– Ông (Bà): …………………..Phó ban đại diện hội CMHS.

– Ông (Bà)………………….. ……….Phó ban đại diện hội CMHS.

– Các ông bà là thành viên trong ban đại diện Hội CMHS nhà trường cùng đến dự trong buổi họp hôm nay.

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

3. Về phía nhà trường: tôi xin trân trọng giới thiệu:

– Cô giáo: ………………………..: BT chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường.

– Cô giáo:……………………: Phó BT chi bộ- Phó hiệu trưởng nhà trường

– Cùng toàn thể GV đại diện của …. lớp cùng tham gia dự họp.

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

4. Về tham dự buổi họp hôm nay, có sự hiện diện của các bậc phụ huynh toàn trường và các thầy cô giáo. Thay mặt cho BTC tôi xin cảm ơn các bậc phụ huynh đã tới dự cuộc họp rất đầy đủ. Sau đây tôi xin thông báo nội dung họp phụ huynh.

Nội dung gồm 2 phần:

– Phần 1: Họp tập trung tại hội trường UBND xã.

1. Nghe đ/c HT trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 20…. – 20…. và những điểm mới năm học 20…. – 20…..

2. Nghe đ/c …….. kế toán nhà trường công khai thu chi tài chính về các khoản thu theo thoả thuận năm học 20…. – 20…..

3. Nghe đ/c ………- y tế nhà trường báo cáo công tác Bảo hiểm thân thể, BHYT năm học 20…. – 20…. và triển khai công tác thu bảo hiểm năm học 20…. – 20…..

4. Nghe đ/c Hiệu trưởng thông báo tờ trình về dự kiến các khoản thu theo thoả thuận năm học 20…. – 20…..

5. Ý kiến phát biểu của PHHS.

6. Ý kiến phát biểu của lãnh đạo địa phương – Ý kiến chốt lại của HT.

– Phần 2: Mời các bậc phụ huynh về trường……………., họp riêng tại các lớp học, nghe GVCN thông báo về quy định của lớp chủ nhiệm và bầu ban đại diện CMHS.

NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời cô giáo ………………- Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường lên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 20…. – 20…. và những điểm mới năm học 20…. – 20…..

2. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đ/c …..kế toán nhà trường – công khai công tác thu chi tài chính về các khoản thu theo thoả thuận năm học 20…. – 20…..

3. Tiếp theo tôi xin trân trọng kính mời đ/c ……. y tế nhà trường lên báo cáo công tác BHTT, BHYT năm học 20…. – 20…. và triển khai công tác thu bảo hiểm năm học 20…. – 20…..

4. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời cô giáo …………….., Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng nhà trường lên thông báo tờ trình về dự kiến các khoản thu theo thoả thuận năm học 20…. – 20…..

5. Phụ huynh phát biểu.

6. Tới dự với buổi họp hôm nay có đc …………………………………………xin trân trọng kính mời đc lên phát biểu với buổi họp hôm nay.

Sau thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, chúng ta đã họp xong nội dung thứ nhất, sau đây tôi xin kính mời các bậc phụ huynh đến tại trường …………….. về các lớp để GVCN triển khai công việc tiếp theo.

Download: Nội dung, kịch bản họp phụ huynh đầu năm THPT File Word