Tìm kiếm tài liệu

Nội dung, kịch bản họp phụ huynh đầu năm Tiểu Học file Word

Kịch bản chương trình họp phụ huynh đầu năm 2021 – 2025 cho trường Tiểu Học  giúp thầy cô giáo dễ dàng xây dựng chương trình buổi họp phụ huynh đầu năm học thật chu đáo.

Để buổi họp phụ huynh diễn ra theo đúng tiến trình mong muốn, giáo viên phải lên kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung, gửi giấy mời họp phụ huynh đến các bậc phụ huynh. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo mẫu kịch bản chương trình họp phụ huynh đầu năm học 2021 – 2022 trong bài viết dưới đây:

Kịch bản họp phụ huynh đầu năm trường Tiểu học

I. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC

1) Kiểm diện, tuyên bó lý do, giới thiệu đại biểu

2) Cử thư ký cuộc họp

3) Thông qua nội dung cuộc họp

– Báo cáo tóm tắt kết quả năm học 20….- 20…. (của trường,của lớp)

– Nhận xét về năng lực, nhận thức và ý thức học tập, rèn luyện của từng HS.

– Triển khai nhiệm vụ năm học 20….- 20….; bàn bạc thống nhất phương pháp kết hợp giữa gia đình và nhà trường giáo dục học sinh.

– Thống nhất các khoản mua sắm, đóng góp và xã hội hóa giáo dục năm học 20….- 20…..

II. NỘI DUNG HỌP

1) Kết quả năm học ……….-20…. của nhà trường

1.1. Về chất lượng giáo dục HS.

– Về phẩm chất của HS: ……./……. em = 100 % được đánh giá tốt.

– Về kiến thức: …/……. em = 99,8% được đánh giá đạt yêu cầu trở lên

– Về năng lực: ……./……. = 100 % được đánh giá đạt yêu cầu trở lên

– Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học: 75/75 em, đạt 100%.

– Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: đạt 99,8%.

– Học sinh được khen thưởng: … em chiếm 49,4%

– Học sinh lên lớp thẳng:…/……., đạt 99,8%

1.2. Về học sinh giỏi các cấp qua các đợt giao lưu.

+ Học sinh giỏi cấp Tỉnh: ….em, trong đó:

– ….. em giải Xuất sắc Trạng Nhí Tiếng Anh.

– …..em HS đạt giải hội thi Em yêu Tiếng Việt cấp Tỉnh (01 em giải Ba, 04 em giải Khuyến khích).

-….. em HS đạt giải hội thi Giải Toán trên mạng cấp Tỉnh (01 em giải Ba, 01 em giải Khuyến khích).

– 03 em HS đạt giải hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh (01 giải Nhì, 02 giải Ba).

– 01 em HS đạt giải KK hội thi Phụ trách sao giỏi cấp Tỉnh.

+ Học sinh giỏi cấp Huyện:….. em, trong đó:

– HS giỏi Trạng Nhí Tiếng Anh: 07 em (01 em giải Xuất sắc, 03 em giải Nhất, 03 em giải Nhì).

– 08 em HS đạt giải hội thi Em yêu Tiếng Việt (01 em giải Nhì, 04 em giải Ba, 03 em giải Khuyến khích).

– 09 em HS đạt giải hội thi Giải Toán trên mạng (02 em giải Nhất, 03 em giải Ba, 04 em giải Khuyến khích).

– 10 em HS đạt giải hội thi Tiếng Anh trên mạng (03 em giải Ba, 07 em giải Khuyến khích).

– 27 em HS đạt giải hội thi Viết chữ đẹp (03 em giải Nhất, 06 em giải Nhì, 12 em giải Ba, 06 em đạt giải KK).

– Aerôbic cấp Huyện: 10 em đạt 01 giải Nhất, 01 giải Nhì cấp Huyện ở 02 nội dung bài 08 người tự chọn và bài 8 người quy định.

– 02 em HS đạt giải KK bóng đá cấp Huyện.

– Học sinh được khen thưởng: 218 em.

1.3. Về Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, cấp Huyện.

– 05 giáo viên đạt GV dạy giỏi và GV chủ nhiệm giỏi cấp Huyện, trong đó có 01 đồng chí đạt giải Nhất, 01 đồng chí đạt giải Ba cấp Huyện.

– 05 đồng chí có Sáng kiến được công nhận cấp Huyện, trong đó có 03 đồng chí có sáng kiến được công nhận cấp ngành (tỉnh).

Nhà trường có 3 sản phẩm đồ dùng tự làm dự thi cấp Huyện, cả 3 đồ dùng đều đạt giải cao, trong đó có 02 đồ dùng đạt giải A và 01 đồ dùng đạt giải B cấp Huyện.

Trường được SGD & ĐT công nhận Đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3. Thư viện nhà trường đạt Thư viện Xuất sắc.

1.4. Danh hiệu thi đua

– Trường đạt danh hiệu: TTLĐXS, Được UBND tỉnh………. tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc của huyện ……….- Có 1 Đ/C (HP Nguyễn Thị Bích Ngọc) Được CT UBND tỉnh tặng Bằng khen; 4 CB, GV đạt DH CSTĐ cấp huyện.

2) Kết quả năm học ……….-20…. của lớp….

3) Nhận xét từng HS về nhận thức, năng lực, sở trường, ý thức…

4) Nhiệm vụ năm học 20….- 20….

a) nhiệm vụ chung

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo. Nghị quyết số 88/2014/QH3 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tăng cường nề nếp kỉ cương, chất lượng và hiệu quả công tác trong các cơ sở giáo dục tiểu học, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới; triển khai dạy Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục.

Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

b) Nhiệm vụ cụ thể

* Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” , xây dựng nhà trường, quản lý lớp học theo mô hình trường tiểu học mới VNEN.

* Giữ vững quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng phổ cập GDTH

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 23/4/2014 về Phổ cập giáo dục – Xoá mù chữ.

Tăng cường tuyên truyền với các cấp, ngành, các tổ chức xã hội và phụ huynh học sinh về hiệu quả của việc đạt phổ cập GDTH mức độ 3.

* Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGD&ĐT

Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy môn tin học theo chương trình giáo dục phổ thông đối với học sinh lớp 3,4,5.

Tổ chức dạy học tiếng Anh lớp 3, 4, 5 với thời lượng 2 tiết/ tuần; dạy chương trình tiếng Anh lớp 1, 2 theo đề án Victoria.

Tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày. Tổ chức linh hoạt các hoạt động dạy học và giáo dục: dạy học, giáo dục trải nghiệm; tổ chức các cuộc giao lưu trong lớp, khối lớp và liên khối giữa các trường tiểu học; Thành lập các câu lạc bộ môn học: Yêu thích tiếng anh, võ, cầu lông, thể dục erobic, cờ vua, bóng đá mi ni, nhạc cụ dân tộc, đàn oóc gan, múa, khiêu vũ, vẽ, trang trí, nhóm hoạt động xã hội với các hoạt động tìm hiểu về tự nhiên, lịch sử, địa lí văn hoá truyền thống quê hương.

Tăng cường tuyên truyền vận động PHHS, thực hiện xã hội hóa để tổ chức bán trú cho học sinh.

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh

Chỉ đạo thực hiện đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, hình thức tổ chức lớp học nhằm hình thành và phát triển các nhóm năng lực cho HS.

* Tăng cường đổi mới công tác quản lí:

Đặc biệt quan tâm thực hiện công tác XHH và phối hợp trong quản lý, giáo dục học sinh

* Xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng trường học.

Trường TH Hồng Phong đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, tuy vậy về CSVC còn một số vấn đề bất cập như: CSVC xuống cấp, còn thiếu một số phòng học bộ môn (Phòng học Tiếng Anh, Phòng GDNT,…), Thiết bị dạy học còn thiếu… nên trong năm học này nhà trường sẽ tăng cường xin cấp trên, kêu gọi các nhà tài trợ và thực hiện XHHGD để đầu tư trăng cường CSVC đáp ứng yêu cầu các hoạt động GD toàn diện.

* Một số hoạt động khác

Tổ chức tốt các hội thi, giao lưu cấp trường, huyện và tham gia cấp tỉnh:

Tổ chức và tham gia Hội thi GVG trường, huyện, tỉnh. Tổ chức bồi dưỡng HSG để tham gia các cuộc thi HSG trường, huyện, tỉnh đạt kết quả cao đồng thời góp phần bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

5) Đặc điểm chương trình, phương pháp dạy học và giáo dục của khối, lớp mình….. Đặc điểm tâm, sinh lý học sinh tiểu học…

6) Phương pháp phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường để goái dục HS

– PHHS phải giữ mối liên hệ thường xuyên với GVCN, Nhà trường để có giải pháp giáo dục HS đạt hiệu quả.

+ Hướng dần PHHS sử dụng SLL…

+ Liên hệ bằng nhiều hình thức: gặp trực tiếp, thông qua các phương tiện liên lạc, qua chi hội cha mẹ HS của lớp, thông qua Hội CMHS của trường….

– PHHS phải gương mẫu trong sinh hoạt, trong cuộc sống từng HS…

– Ở nhà GD các em bằng phương pháp động viên, khuyến khích, tôn trọng con em mình…

– Không đánh đập, chửi mắng, trách phạt các em.

– Tôn trọng thầy cô giáo bằng lời nói và việc làm để GD các em kính thầy, yêu bạn.

– PHHS có trách nhiệm lo toan, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho các cháu học tập.

– Kết hợp với GV duy trì các hoạt động học tập, rèn luyện, giúp đỡ ông bà, cha mẹ ở nhà của các em.

– Đén trường liên hệ, trao đổi với GV, gặp gỡ GV phải ngoài giờ học của các em để không ảnh hưởng đến việc học tập của HS.

– PHHS không đi xe trong sân trường, đến trường liên hệ cần báo ông bảo vệ.

……

7) Các khoản PHHS và HS phải mua sắm, Đóng góp và các khoản ủng hộ XHHGD năm học 20….- 20….

a) Mua sắm

1) BHYT: tất cả HS (trừ HS thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công, thân nhân sỹ quan công an, thân nhân quân đội và một số đối tượng khác)

Đối với HS lớp 1:

Có thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn trước 31/10/20…. thì thu phí làm 2 kỳ: Kỳ I: thu phí 3 tháng (từ 01/10/20….-31/12/20….), ký II: thu phí 12 tháng (từ 01/01/ 20….-31/12/ 20….)

Có thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn sau ngày 01/11/20…. thì thu phí từ tháng thẻ BHYT trẻ em hết hạn đến 31/12/ 20…..

Đối với HS từ lớp 2 trở lên

Thực hiện thu phí 12 tháng (từ 01/01/ 20….-31/12/ 20….)

Mức thu:

….……….đồng x số tháng

Thời gian thu, nộp: Đợt 1: nộp cho GVCN trước 10/9/20….; đợt 2: trước 05/12/20….

2) BHTT…………..đ/HS/năm

3) SGK, vở viết, ĐDHT, quần áo đồng phục, mũ, ghế ngồi của lớp 1: PHHS cùng GVCN tổ chức mua cho HS

4) Tiền hỗ trợ SD điện và SC điện: ….…… đ/HS/năm học

5) Tiền giấy VS, thuê ông BV dọn nhà VS HS, GV, quét sân trường, dọn VS lớp học: ….…… đ/HS/năm học

6) Tiền giấy thi, KT: ….……đ/HS/năm học

7) Tiền nước uống: ….……đ/HS/năm

8) Tiền học kỹ năng sống:….……đ/HS/tháng

9)Tiền học tiếng Anh, tin học:….……0đ/HS/tháng

10) Tiền Sổ khám sức khỏe lớp 1: ….……đ/ 1 sổ

Tiền khám sức khỏe: ….……/1HS/năm

b) Các khoản đóng góp

1) Quỹ hội cha mẹ HS:….…… đ/PHHS/năm

2) Tiền gửi xe: ….…… đ/xe/ tháng (80 000đ/xe/năm)

4)Tiền quỹ lớp: ….…… đ/HS/năm

5) Tiền quỹ Đội:….…… đ/HS/năm

6. Tiền quỹ CTĐ:….……đ/HS/năm

c) Các khoản XHH

Đề nghị CMHS ủng hộ để tu sử CSVC mỗi PHHS ủng hộ khoảng ….…… đồng trở lên

Download: Nội dung, kịch bản họp phụ huynh đầu năm Tiểu Học File Word