Download Tài liệu Ôn Tập Môn Vật Lý Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi THPT Quốc Gia PDF

Download Tài liệu Ôn Tập Môn Vật Lý Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi THPT Quốc Gia PDF

Ôn Tập Môn Vật Lý Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi THPT Quốc Gia
Tác giả: Vũ Thanh Khiết, Nguyễn Trọng Sửu

Giới thiệu sơ lược: Sách ôn tập môn Vật lý chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
phát hành

Nội dung của cuốn Tài liệu bao gồm:
– Chương I: Dao động cơ
– Chương II: Sóng cơ và sóng âm
– Chương III: Dòng điện xoay chiều
– Chương IV: Dao động và sóng điện từ
– Chương V: Sóng ánh sáng
– Chương VI: Lượng tử ánh sáng
– Chương VII: Hạt nhân nguyên tử

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Tài liệu : PDF