Tải Báo cáo bài tập lớn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin – Quản lý thư viện sách

Báo cáo bài tập lớn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin – Quản lý thư viện sách

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, công nghệ thông tin đã trở thành một công nghệ mũi nhọn, nó là ngành khoa học kỹ thuật không thể thiếu trong việc áp dụng vào các hoạt động xã hội như: quản lý hệ thống thư viện sách, kinh tế, thông tin, kinh doanh và mọi hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu…

Ở nước ta hiện nay, việc áp dụng vi tính hóa trong quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp, tổ chức đang rất phổ biến và trở nên cấp thiết, bởi ngành nghề nào cũng đòi hỏi con người phải xử lý khối lượng công việc khổng lồ, và những kiến thức, những suy nghĩ, những đào tạo chuyên sâu. Một vấn đề cấp thiết đặt ra trong quản lý là làm thế nào để chuẩn hóa cách xử lý dữ liệu ở trường học

Nội dung ” Phân tích thiết kế hệ thống thông tin – Quản lý thư viện sách” bao gồm:
Chương 1. Khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống
Chương 2. Phân tích yêu cầu
Chương 3. Phân tích hệ thống
Chương 4. Thiết kế giao diện

Download tài liệu : PDF