Tìm kiếm tài liệu

Phép chia phân số trang 136 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Phép chia phân số trong SGK trang 136 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 136 SGK Toán 4): Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau :

Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau 2/3, 4/7, 3/5, 9/4, 10/7 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Phân số đảo ngược của phân sốViết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau 2/3, 4/7, 3/5, 9/4, 10/7 | Để học tốt Toán 4là:Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau 2/3, 4/7, 3/5, 9/4, 10/7 | Để học tốt Toán 4

Phân số đảo ngược của phân sốViết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau 2/3, 4/7, 3/5, 9/4, 10/7 | Để học tốt Toán 4là:Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau 2/3, 4/7, 3/5, 9/4, 10/7 | Để học tốt Toán 4

Phân số đảo ngược của phân sốViết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau 2/3, 4/7, 3/5, 9/4, 10/7 | Để học tốt Toán 4là:Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau 2/3, 4/7, 3/5, 9/4, 10/7 | Để học tốt Toán 4

Phân số đảo ngược của phân sốViết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau 2/3, 4/7, 3/5, 9/4, 10/7 | Để học tốt Toán 4là:Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau 2/3, 4/7, 3/5, 9/4, 10/7 | Để học tốt Toán 4

Phân số đảo ngược của phân sốViết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau 2/3, 4/7, 3/5, 9/4, 10/7 | Để học tốt Toán 4là:Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau 2/3, 4/7, 3/5, 9/4, 10/7 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 136 SGK Toán 4): Tính :

Tính 3/7 chia 5/8 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 3/7 chia 5/8 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 136 SGK Toán 4): Tính :

Tính 2/3 x 5/7 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 2/3 x 5/7 | Để học tốt Toán 4

Nói thêm : Cũng giống như số tự nhiên, ta có quy tắc :

Khi chia tích của hai phân số chô một trong hai phân số đó thì được phân số còn lại.

Bài 4 (trang 136 SGK Toán 4): Một hình chữ nhật có diện tíchMột hình chữ nhật có diện tích 2/3 m2, chiều rộng 3/4m. Tính chiêu dài của hình đó | Để học tốt Toán 4m2, chiều rộngMột hình chữ nhật có diện tích 2/3 m2, chiều rộng 3/4m. Tính chiêu dài của hình đó | Để học tốt Toán 4m. Tính chiêu dài của hình đó.

Lời giải:

Chiều dài hình chữ nhật là:

Một hình chữ nhật có diện tích 2/3 m2, chiều rộng 3/4m. Tính chiêu dài của hình đó | Để học tốt Toán 4(m)

Đáp số:Một hình chữ nhật có diện tích 2/3 m2, chiều rộng 3/4m. Tính chiêu dài của hình đó | Để học tốt Toán 4m