Tìm kiếm tài liệu

Phép cộng phân số (tiếp theo) trang 127 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Phép cộng phân số (tiếp theo) trong SGK trang 127 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 127 SGK Toán 4): Tính :

Tính 2/3 + 3/4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 2/3 + 3/4 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 127 SGK Toán 4): Tính ( theo mẫu) :

Tính ( theo mẫu) 3/12 + 1/4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính ( theo mẫu) 3/12 + 1/4 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 127 SGK Toán 4): Một xe ô tô giờ đầu chạy đượcMột xe ô tô giờ đầu chạy được 3/8 quãng đường, giờ thứ hai chạy được 2/7 quãng đường | Để học tốt Toán 4quãng đường, giờ thứ hai chạy đượcMột xe ô tô giờ đầu chạy được 3/8 quãng đường, giờ thứ hai chạy được 2/7 quãng đường | Để học tốt Toán 4quãng đường. hỏi sau hai giờ ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Giờ đầu:Một xe ô tô giờ đầu chạy được 3/8 quãng đường, giờ thứ hai chạy được 2/7 quãng đường | Để học tốt Toán 4quãng đường

Giờ sau:Một xe ô tô giờ đầu chạy được 3/8 quãng đường, giờ thứ hai chạy được 2/7 quãng đường | Để học tốt Toán 4quãng đường

Cả hai giờ: …. quãng đường?

Giải

Sau hai giờ ô tô đó chạy được là:

Một xe ô tô giờ đầu chạy được 3/8 quãng đường, giờ thứ hai chạy được 2/7 quãng đường | Để học tốt Toán 4(quãng đường)

Đáp số: Một xe ô tô giờ đầu chạy được 3/8 quãng đường, giờ thứ hai chạy được 2/7 quãng đường | Để học tốt Toán 4quãng đường