Tìm kiếm tài liệu

Phép trừ phân số (tiếp theo) trang 130 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Phép trừ phân số (tiếp theo) trong SGK trang 130 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 130 SGK Toán 4): Tính :

Tính 4/5 - 1/3 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 4/5 - 1/3 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 130 SGK Toán 4): Tính :

Tính 20/16 - 3/4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 20/16 - 3/4 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 130 SGK Toán 4): Trong một công viên cóTrong một công viên có 6/7 diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đó 2/5 diện tích để trồng cây xanh | Để học tốt Toán 4diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đóTrong một công viên có 6/7 diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đó 2/5 diện tích để trồng cây xanh | Để học tốt Toán 4diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Trồng hoa và cây xanh:Trong một công viên có 6/7 diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đó 2/5 diện tích để trồng cây xanh | Để học tốt Toán 4công viên

Trồng hoa:Trong một công viên có 6/7 diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đó 2/5 diện tích để trồng cây xanh | Để học tốt Toán 4công viên

Trồng cây xanh: ? công viên

Giải:

Diện tích cây xanh bằng:

Trong một công viên có 6/7 diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đó 2/5 diện tích để trồng cây xanh | Để học tốt Toán 4(diện tích công viên)

Đáp số:Trong một công viên có 6/7 diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đó 2/5 diện tích để trồng cây xanh | Để học tốt Toán 4diện tích công viên