Tìm kiếm tài liệu

Phép trừ phân số trang 129 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Phép trừ phân số trong SGK trang 129 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 129 SGK Toán 4): Tính :

Tính 15/16 - 7/16 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 15/16 - 7/16 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 129 SGK Toán 4): Rút gọn rồi tính :

Rút gọn rồi tính 2/3 - 3/9 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Rút gọn rồi tính 2/3 - 3/9 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 129 SGK Toán 4): Tại hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học sinh tỉnh Đồng Tháp bằngTại hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học sinh | Để học tốt Toán 4tổng số huy chương của đoàn đã giành được, còn lại là huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp bằng bao nhiêu phần tổng số huy chương mà đoàn đã giành được ?

Lời giải:

Gợi ý: Nếu tổng số huy chương là 19 phần bằng nhau thì số huy chương vàng gồm mấy phần ? (5 phần). Còn lại là số huy chương bạc và đồng gồm mấy phần ? (19 – 5 =14 (phần)) …

Ta có:

Số huy chương bạc và đồng là:

Tại hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học sinh | Để học tốt Toán 4(tổng số huy chương)

Đáp số:Tại hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học sinh | Để học tốt Toán 4tổng số huy chương