Kiến thức lý thuyết và bài tập Phương trình bậc hai với hệ số thực có đáp án

Tài liệu tổng hợp công thức, kiến thức và bài tập trắc nghiệm chuyên đề Phương trình bậc hai với hệ số thực file Word và Pdf có đáp án chi tiết:
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Căn bậc hai của số phức
2. Phương trình bậc hai với hệ số thực
B. KỸ NĂNG CƠ BẢN
1. Dạng 1: Tìm căn bậc hai của một số phức
2. Dạng 2: Giải phương trình bậc hai với hệ số thực và các dạng toán liên quan
C. KỸ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH
1. Chọn chế độ tính toán với số phức: MODE 2 màn hình hiện CMPLX.
Nhập số thuần ảo i : Phím ENG
2. Tìm các căn bậc hai của một số phức
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Download Ebook : PDF | Word