Download sách Pro S Tiếng Anh - Ngữ Pháp Tiếng Anh Tập 1 Ebook PDF

Download sách Pro S Tiếng Anh – Ngữ Pháp Tiếng Anh Tập 1 Ebook PDF

Pro S Tiếng Anh – Ngữ Pháp Tiếng Anh Tập 1
Tác giả: Vũ Thị Mai Phương|

Từ năm 2017, theo tinh thần đổi mới, đề thi tiếng Anh trở về dạng trắc nghiệm như những năm trước nhưng với lượng câu hỏi ít hơn (50 câu). Nội dung đề thi có sự xuất hiện của không ít các câu hỏi nằm trong chương trình SGK, tăng cường độ phân hóa và có các câu hỏi mở. Phần kiến thức cơ bản dùng để xét tốt nghiệp và phần nâng cao để sàng lọc thí sinh trong tuyển sinh vào các trưởng đại học, cao đẳng. Đề thi đảm bảo cả bốn mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Nhằm giúp các bạn chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kỳ thi THPT QG.

Sách Ngữ pháp tiếng anh tập 1 được tác giả biên soạn gồm 4 chuyên đề
– Chuyên đề 1: Cấu tạo từ và từ loại
– Chuyên đề 2: Các từ loại cơ bản trong tiếng anh
( bao gồm 6 bài: Danh từ; tính từ; trạng từ; cấp so sánh của tính từ và trạng từ; đại từ; mạo từ)
– Chuyên đề 3: Thì của động từ
( Bao gồm 9 bài: Thì hiện tại tiếp diễn; Thì hiện tại đơn; Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn; Thì hiện tại hoàn thành; Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn; Thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn; Thì tương lai đơn; Thì tương lai tiếp diễn, tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn; Sự hòa hợp giữa các thì
– Chuyên đề 4: Các vấn đề về động từ
( Bao gồm 8 bài: Phân từ; Cách dùng Be-Have-Do; Các loại động từ; Động từ khuyết thiếu; Động từ nguyên mẫu; Danh động từ; Các cấu trúc với động từ nguyên mẫu và danh động từ; Sự hòa hợp giữa các chủ ngữ và động từ)

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook :

Xem thêm sách :
Sách Pro S Tiếng Anh Tập 2 – Ngữ pháp Cho Kỳ Thi THPTQG