Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 tập 1 vô cơ Pdf

Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 tập 1 vô cơ
Tác giả: Nguyễn Anh Phong, Lê Kiều Hưng

Cuốn sách Rèn luyện và phát triển hóa học tập 1 – vô cơ gồm 4 chương:

Chương 1: Tư duy đi tắt, đón đầu áp dụng vào giải bài tập hóa học

 • Tư duy định tính
 • Tư duy định lượng
 • Xu thế ra các bài toán tổng hợp hiện đại
 • Bài tập rèn luyện và lời giải chi tiết

Chương 2: Mối liên hệ giữa các định luật bảo toàn và tư duy mở rộng các ĐLBT

 • Mối liên hệ
 • Kĩ thuật chia để trị áp dụng trong giải toán Hóa học
 • Bài tập rèn luyện và lời giải chi tiết

Chương 3: Vận dụng tư duy “đi tắt đón đầu” để giải bài toán vô cơ

 • Định hướng tư duy chung
 • Bài tập rèn luyện điểm 9, 10 và lời giải chi tiết

Chương 4: Vận dụng tư duy “đi tắt đón đầu” để giải bài toán điện phân

 • Tìm hiểu về hệ điện phân
 • Tư duy giải toán điện phân
 • Bài tập rèn luyện và lời giải chi tiết

Xem: Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 tập 2 hữu cơ

Download: PDF