Review sách

Review sách nới giới thiệu, đánh giá những cuốn sách hay, sách mới nhất cho mọi người. Cung cấp qua về nội dung cuốn sách trước trước khi bỏ tiền ra mua.

Review sách Mình Là Cá, Việc Của Mình Là Bơi

Mình Là Cá, Việc Của Mình Là Bơi Tác giả: Takeshi Furukawa NXB Thế Giới, Skybooks “Cuộc đời con người không được quyết định bởi điều tốt hay điều xấu, mà quyết định bởi suy nghĩ của người đó.” Đã bao nhiêu lần bạn tự hỏi về sự tồn tại …

Xem thêm