Tìm kiếm tài liệu

Rút gọn phân số trang 114 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Rút gọn phân số trong SGK trang 114 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 114 SGK Toán 4): Rút gọn các phân số :

Rút gọn các phân số trang 114 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Rút gọn các phân số trang 114 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 114 SGK Toán 4): Trong các phân số

Trong các phân số 1/3, 4/7, 8/12, 30/36, 72/73 | Để học tốt Toán 4

a) Phân số nào tối giản ? Vì sao ?

b) Phân số nào rút gọn được ? Hãy rút gọn phần số đó.

Lời giải:

a) Các phân số tối giản vì tử số và mẫu số của chúng không cùng chia hết cho số hơn lơn 1 ( hoặc vì ta không thể rút gọn được các phân số đó nữa):

Trong các phân số 1/3, 4/7, 8/12, 30/36, 72/73 | Để học tốt Toán 4

b) Phân số rút gọn :

Trong các phân số 1/3, 4/7, 8/12, 30/36, 72/73 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 114 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào ô trống :

Viết số thích hợp vào ô trống trang 114 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Viết số thích hợp vào ô trống trang 114 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4