Download sách An Toàn Vệ Sinh Lao Động Trong Sản Xuất Cơ Khí ebook PDF

Download sách An Toàn Vệ Sinh Lao Động Trong Sản Xuất Cơ Khí ebook PDF

An Toàn Vệ Sinh Lao Động Trong Sản Xuất Cơ Khí
Tác giả: Vũ Như Văn
Số trang: 157 Trang

Trong những năm gần đây, tình hình tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm chết, bị thương nhiều người và tổn hại rất nhiều về tài sản. Các quy định của pháp luật và huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động ngày càng được hoàn thiện và củng cố hơn.

Các cấp, các ngành đã quan tâm, chú trọng về việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động. Tuy nhiên, qua điều tra về việc huấn luyện an toàn lao động năm 2007 cho thấy công tác huấn luyện an toàn vệ sinh an toàn lao động còn nhiều hạn chế, bất cập như: tỷ lệ huấn luyện còn thấp và mang tính hình thức, số lượng giảng viên còn thiếu và chưa được đào tạo bài bản, phương pháp huấn luyện chưa phù hợp, chưa có những bộ giáo trình chuẩn về các nội dung huấn luyện để phục vụ cho từng đối tượng huấn luyện.

( Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF