Download sách Cẩm Nang Cơ Khí (Nguyên Lý Thiết Kế) Tập 2 ebook PDF

Cẩm Nang Cơ Khí (Nguyên Lý Thiết Kế) Tập 2
Tác giả: P.I Orlôp
Số trang: 598 Trang

Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu cẩm nang cơ khí. Sách gồm 2 tập.
Hôm nay cùng gửi đến các bạn tập 2.
Cẩm Nang Cơ Khí (Nguyên Lý Thiết Kế) Tập 2 gồm 16 chương:

Chương 1: CÁC MỐI GHÉP HÀN
Chương 2: CÁC MỐI GHÉP TÁN ĐINH
Chương 3: GHÉP BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP BIẾN DẠNG DẺO NGUỘI
Chương 4: CÁC MỐI GHÉP CHẶT
Chương 5: CÁC MỐI GHÉP REN
Chương 6: CÁC PHƯƠNG PHÁP HÃM CÁC CHI TIẾT GIA CỐ
Chương 7: CÁC MỐI GHÉP CHẶT
Chương 8: CÁC MỐI GHÉP BÍCH
Chương 9: CÁC MỐI GHÉP CÁC ĐƯỜNG ỐNG
Chương 10: CÁC MỐI GHÉP CÓ ĐỘ DÔI
Chương 11: CÁC MỐI GHÉP ĐINH TÁN
Chương 12: SỰ TRUYỀN MÔMEN XOẮN
Chương 13: CÁC GỐI TRƯỢT
Chương 14: CÁC Ổ LĂN Chương 15: CÁC VÒNG HÃM Chương 16: LÒ XO

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF