Download sách Chế Độ Cắt Gia Công Cơ Khí ebook PDF

Chế Độ Cắt Gia Công Cơ Khí
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đào
Số trang: 256

Nội dung sách trình bày gọn, dễ hiểu, các bảng dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng, với giả thiết, bạn đọc đã có kiến thức cơ bản về công nghệ gia công cơ khí, do đó nội dung không đi sâu vào các vấn đề lý thuyết, chú ý các vấn đề thực tiễn trong gia công cắt gọt.

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF