Download sách Chi Tiết Máy Tập 1 ebook PDF

Chi Tiết Máy Tập 1
Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp
Số trang: 212 Trang

Phần 1 – Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy
Chương 1 – Đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy
Chương 2 – Những chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của chi tiết máy
Chương 3 – Đại cương về độ tin cậy của máy và chi tiết máy
Phần 2 – Các chi tiết máy ghép
Chương 4 – Ghép bằng đinh tán
Chương 5 – Ghép bằng hàn
Chương 6 – Ghép bằng độ dôi
Chương 7 – Ghép bằng then, then hoa và trục định hình
Chương 8 – Ghép bằng ren
Phần 3 – Truyền động cơ khí
Chương 9 – Truyền động bánh ma sát
Chương 10 – Truyền động bánh răng
Chương 11 – Truyền động trục vít

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu: PDF