Tìm kiếm tài liệu

Download sách Chi Tiết Máy Tập 2 ebook PDF

Chi Tiết Máy Tập 2
Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp
Số trang: 145

Chương 12: Truyền động xích
Chương 13: Truyền động đai
Chương 14: Truyền động vít -đai ốc
Phần 4: Trục, ổ trục, khớp nối và lo xo
Chương 15: Trục
Chương 16: Ổ trượt
Chương 17: Ổ lăn
Chương 18: Khớp nối
Chương 19: Lò xo

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu