Download sách Chi Tiết Máy Tập 2 ebook PDF

Chi Tiết Máy Tập 2
Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp
Số trang: 145

Chương 12: Truyền động xích
Chương 13: Truyền động đai
Chương 14: Truyền động vít -đai ốc
Phần 4: Trục, ổ trục, khớp nối và lo xo
Chương 15: Trục
Chương 16: Ổ trượt
Chương 17: Ổ lăn
Chương 18: Khớp nối
Chương 19: Lò xo

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *