Download sách Cơ Sở Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động ebook PDF

Cơ Sở Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Số trang: 216 Trang

Cơ Sở Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động là phần nội dung cơ bản nhất của lý thuyết điều khiển tự động. Nó là một trong những môn học được giảng dạy cho hầu hết các lớp kỹ sư và kỹ sư thực hành không phải chuyên ngành về điều khiển tự động trong tất cả các trường ĐH kỹ thuật.

Quyển sách này giúp ích rất nhiều cho các đối tượng mới bắt đầu tiếp cận với lĩnh vực điều khịển tự động Sách được chia làm 3 phần. Những phần có nội dung lớn được chia thành nhiều chương. Bố cục của từng chương bao gồm lý thuyết cơ bản và phần bài tập giải mẫu để sinh viên củng cố lại kiến thức lý thuyết vừa nghiên cứu

Phần mở đầu: Khái quát chung về điều khiển
Phần 1. Hệ thông điều chỉnh tuyến tính liên tục
– Chương 1. Mô tả toán học hệ thống tuyến tính liên tục
– Chương 2. Khảo sát tính ổn định của hệ thống điều chỉnh tự động
– Chương 3. Đánh giá chất lượng quá trình quá độ
Phần 2. Hệ thống điều khiển xung
-Chương 1. Tổng quát về hệ thống điều khiển xung
-Chương 2. Lý thuyết hệ thống điều khiển xung tuyến tính

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu: PDF