Download sách Cơ Sở Thiết Kế Máy Và Chi Tiết Máy – ĐHTN ebook PDF

Download sách Cơ Sở Thiết Kế Máy Và Chi Tiết Máy – ĐHTN ebook PDF

Cơ Sở Thiết Kế Máy Và Chi Tiết Máy – ĐHTN
Tác giả: Vũ Ngọc Bi
Số trang: 173 Trang

Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì máy móc được sử dụng ngày càng nhiều với trình độ cơ khí và tự động hoá càng cao. Song từ một chiếc máy đơn giản đến một cổ máy phức tạp, hiện đại, bất kỳ một chiếc máy nào cũng bao gồm nhiều chi tiết máy. Chi tiết máy là một đơn vị hợp thành cảu máy. Nó được chế tạo ra không kèm theo một nguyên công lắp ráp nào, thí dụ trục.

Các máy càng phức tạp thì số lượng chi tiết máy càng lớn, chẳng hạn ôtô có khoảng 15000 chi tiết. Việc chế tạo một cái máy bao gồm nhiều chi tiết trước hết là do cần phải đảm bảo cho các phần tử của máy có những chuyển động tương đối chính xác.

Từ những chi tiết máy riêng lẻ này nếu đem ghép cố định chúng tới nhau, sẽ được những chi tiết phức tạp hơn gọi là “nhóm tiết máy”. Chi tiết máy, nhóm tiết máy và bộ phận máy có công dụng chung được sử dụng với số lượng rất lớn trong mọi lĩnh vực công nghiệp. Vì vậy việc nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính toán và kết cấu của chúng cho phép giảm bớt chi phí về vật liệu, hạ giá thành, nâng cao tuổi thọ của máy và chi tiết máy, cuối cùng mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn.

Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy là môn khoa học về thiết kế hợp lý các chi tiết máy, nhóm tiết máy và bộ phận máy có công dụng chung. Nó trang bị cơ sở lý thuyết và phương pháp tính toán thiết kế các chi tiết máy và bộ phận máy có mặt ở hầu hết các máy hiện đại, cung cấp các kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc và kết cấu chi tiết máy, bồi dưỡng khả năng độc lập giải quyết các vấn đề tính toán thiết kế chi tiết máy và các hệ dẫn động cơ khí, những nội dung hết sức quan trọng trong thiết kế máy nói chung.

Lời nói đầu Phần I. Những vấn đề cơ bản về thiết kế máy và chi tiết máy
Bài 1. Mở đầu
Bài 2. Đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy
Phần II. Truyền động cơ khí Bài mở đầu. Những vấn đề chung về truyền động cơ khí
Bài 1. Truyền động bánh ma sát
Bài 2. Truyền động đai
Bài 3. Truyền động bánh răng
Bài 4. Truyền động trục vít – bánh vít
Bài 5. Truyền động xích
Bài 6. Hệ thống truyền dẫn cơ khí
Phần III. Các tiết máy đỡ nối
Bài 1. Trục
Bài 2. ổ lăn Bài 3. ổ trượt Bài 4. Khớp nối
Phần IV. Cơ sở thiết kế tự động
Phần V. Các tiết máy ghép
Bài 1. Ghép bằng then và then hoa
Bài 2. Ghép bằng đinh tán
Bài 3. Ghép bằng ren
Bài 4. Ghép bằng hàn
Bài 5. Ghép bằng độ dôi

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF