Download sách Công Nghệ Lò Hơi Và Mạng Nhiệt ebook PDF

Download sách Công Nghệ Lò Hơi Và Mạng Nhiệt ebook PDF

Công Nghệ Lò Hơi Và Mạng Nhiệt
Tác giả: Pgs.Ts.Phạm Lê Dzần
Số trang: 293 Trang

Lời nói đầu
Chương I. Khái niệm chung
Chương II. Quá trình cháy và thiết bị buồng lửa
Chương III. Quá trình sinh hơi và các bề mặt truyền nhiệt
Chương IV. Hệ thống thông gió
Chương V. Thiết bị phụ và cấu trúc xây dựng
Chương VI. Vận hành, bảo dưỡng và xu thế phát triển lò hơi
Chương VII. Mạng nhiệt

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF