Download sách Đánh Giá Hao Mòn Của Chi Tiết Và Kết Cấu Trên Đầu Máy Diezel – GTVT ebook PDF

Download sách Đánh Giá Hao Mòn Của Chi Tiết Và Kết Cấu Trên Đầu Máy Diezel – GTVT ebook PDF

Đánh Giá Hao Mòn Của Chi Tiết Và Kết Cấu Trên Đầu Máy Diezel – GTVT
Tác giả: Pgs.Ts.Đỗ Đức Tuấn
Số trang:143 Trang

Chương 1: Tổng quan về sử dụng đầu kéo tring ngành đường sắt Việt Nam.
Chương 2: Đánh giá hao mòn các chi tiết cơ bản trên đầu máy diezel.
Chương 3: Đánh giá độ tin cậy của đầu máy như một hệ thống kỹ thuật đôc lập.
Chương 4: Độ tin cậy của đâu máy như một phân tử của hệ thống vận tải đường sắt.

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF