Tìm kiếm tài liệu

Download sách Điều Khiển Số & Cam, Sản Xuất Chế Tạo Có Máy Tính Trợ Giúp ebook PDF

Điều Khiển Số & Cam, Sản Xuất Chế Tạo Có Máy Tính Trợ Giúp
Tác giả: Phan Hữu Phúc
Số trang: 213 Trang

Nội dung cuốn sách này được biên soạn thành tám chương và phần phụ lục:
– Chương 1 Trình bày ngôn ngữ APT, là ngôn ngữ dùng trong điều khiển số (NC).
– Chương 2 Trình bày về điều khiển số truyền thông
– Chương 3 Trình bày về lập trình vật làm máy NC
– Chương 4 Trình bày về điều khiển bằng máy tính trong
– Chương 5 và chương 6 Nói về robot công nghiệp (tay máy), trong đó
Chương 5 giới thiệu những vấn đề cơ bản của robot công nghiệp và
Chương 6 giới thiệu 1 số ứng dụng của robot trong sản xuất công nghiệp hiện đại.
– Chương 7 Trình bày về công nghệ nhóm – là công nghệ dựa trên quy tắc “tương tự” để sắp xếp các vật làm từng nhóm
có cùng thuộc tính, nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, chê stạo chúng đạt được hiệu quả cao.
– Chương 8 Giới thiệu về lập trình công nghệ có máy tính trợ giúp.

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF