Tìm kiếm tài liệu

Download sách Động Lực Học Máy Trục ebook PDF

Động Lực Học Máy Trục (NXB Hải Phòng 2005)
Tác giả: Ts.Trần Văn Chiến
Số trang: 188 Trang

Cuốn “Động lực học máy trục” được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về các hiện tượng động lực xuất hiện trong quá trình khai thác máy trục, nguyên nhân phát sinh, phát triển cũng như đặc tính biến đổi của tải trọng động và ảnh hưởng của nó đến độ tin cậy của máy; phương pháp xác định các lực tính toán tác dụng lên cơ cấu cũng như kết cấu thép cần trục.
1. Sơ đồ tính toán động lực học máy trục
2. Sự làm việc của máy trục trong thời kỳ quá độ
3. Các phương trình tổng quát động lực học máy trục
4. Động lực học các cơ cấu của cần trục
5. Động lực học kết cấu thép cần trục
6. Tải trọng động khi phối hợp làm việc của cơ cấu nâng và kết cấu thép

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF