Download sách Đồ Gá (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) ebook PDF

Đồ Gá (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006)
Tác giả: Gs.Ts.Trần Văn Địch
Số trang: 269 Trang

Cuốn sách “Đồ gá” này được biên soạn để làm tài liệu học tập cho môn “Đồ gá” trong chương trình đào tạo kỹ sư cơ khí hệ đại học. Nó còn dùng làm tài liệu cho cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy cơ khí và các xí nghiệp sửa chữa thiết bị công nghiệp khác nhau.
1. Phân loại đồ gá
2. Gá đặt chi tiết trên đồ gá
3. Cơ cấu định vị của đồ gá
4. Kẹp chặt và các cơ cấu kẹp chặt
5. Các cơ cấu khác của đồ gá
6. Một số đồ gá gia công điển hình
7. Tự động hóa đồ gá và đồ gá trên dây chuyền tự động
8. Đồ gá lắp ráp
9. Đồ gá kiểm tra
10. Dụng cụ phụ
11. Thiết kế đồ gá chuyên dùng
12. Tiêu chuẩn hóa và vạn năng hóa đồ gá
13. Đặc điểm của chế tạo và kiểm tra đồ gá
14. Hiệu quả kinh tế của đồ gá
15. Đồ gá trên máy CNC
16. Hương phát triển của đồ gá

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu: