Download sách Giáo Trình Ma Sát Mòn Bôi Trơn Tribology ebook PDF

Giáo Trình Ma Sát Mòn Bôi Trơn Tribology
Tác giả: Pgs.Ts Nguyễn Doãn Ý
Số trang: 317 Trang

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đặt ra đối với nước ta trong thời kì tiếp cận với tự động hóa và hiện đại
hóa là sử dụng hiệu quả nhất các trang thiết bị hiện có. Nói cách khác là cần phải nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ của máy móc, dụng cụ, trang thiết bị, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và xã hội đối với đầu tư phát triển.

Trong các vấn đề liên quan đến độ tin cậy, tuổi thọ của máy thì vấn đề Ma sát, mòn, bôi trơn (tribology) đóng vai
trong quan trọng nhất. Nó quyết định 95% độ tin cậy và tuổi thọ của máy và thiết bị.

Ma sát, mòn, bôi trơn là ba vấn đề liên quan hưu cơ với nhau, không thể giải quyết riêng biệt từng vấn đề, không thể chông mòn mà không quan tâm đến ma sát và bôi trơn,….

Nội dung trình bày trong cuốn sách này là những vấn đề cơ bản về ma sát, mòn, bôi trơn

– Phần 1: Ngành học Tribology
– Phần 2: Ma sát
Chương 1: Các đặc trưng cơ bản của ma sát
Chương 2: Thông số hình học bề mặt tiếp xúc
Chương 3: Hệ số ma sát ngoại và dịch chuyển ban đầu
Chương 4: tính ma sát trên cơ sở có hình
Chương 5: Ma sát ướt
– Phần 3: Mòn
Chương 6: Mòn cặp ma sát và chi tiết máy
Chương 7: Tính mòn trên cơ sở cơ hình và năng lượng
Chương 8: Món cặp chuyển động tịnh tiến đảo chiều
Chương 9: Đặc trưng độ tin cậy và tuổi thọ của cặp ma sát
– Phần 4: Kĩ thuật bôi trơn
Chương 10: Mở đầu
Chương 11: Bôi trơn thuỷ động
Chương 12: Bôi trơn rối. Tính toán ở hướng kính, bạc kín bôi trơn rối
Chương 13: Bôi trơn thuỷ động tiếp xúc
Chương 14: Bôi trơn ổ thuỷ dĩnh
– Phần 5: Bôi trơ khí
Chương 15: Giới thiệu chung về ổ khí
Chương 16: Vật liệu dùng chế tạo ổ khí
Chương 17: Cơ sở lí thuyết bộ trơn khí
Chương 18: Tính ổ bôi trơn khí

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu: PDF