Tìm kiếm tài liệu

Download sách Nguyên Lý Động Cơ Đốt Trong – GTVT ebook PDF

Nguyên Lý Động Cơ Đốt Trong – GTVT
Tác giả: Pgs.Ts.Nguyễn Duy Tiến
Số trang: 255 Trang

PHẦN I – Các quá trình cơ bản
Chương 1. Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong
Chương 2. Chu trình công tác của động cơ đốt trong
Chương 3. Môi chất công tác và tính chất của nó
Chương 4. Quá trình trao đổi khí
Chương 5. Quá trình nén
Chương 6. Quá trình cháy và giãn nở
Chương 7. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của động cơ đốt trong
Chương 8. Các đường đặc tính của động cơ đốt trong
PHẦN II – Hệ thống cung cấp nhiên liệu của động đốt trong
Chương 1. Bình lọc không khí của động cơ đốt trong
Chương 2. Hệ thống cung cấp hỗn hợp cháy của động cơ có bộ chế hoà khí
Chương 3. Hệ thống phun nhiên liệu điện tử
Chương 4. Hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ diesel
Chương 5. Hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ làm việc bằng khí nén và khí hoá lỏng
Chương 6. Tự động điều chỉnh số vòng quay của động cơ

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF