Tìm kiếm tài liệu

Tải Sách scan – Kỹ nghệ đúc kim loại

Sách scan – Kỹ nghệ đúc kim loại
KS. Nguyễn Văn Đức

Nội dung “Sách scan – Kỹ nghệ đúc kim loại” bao gồm 3 chương:
Chương 1 – Công nghệ đúc trong khuôn cát
– Vai trò quan trọng của khuôn cát
– Những hỗn hợp cát chất lượng cao
– Cơ khí hóa việc sản xuất khuôn cát
Chương 2 – Các phương pháp đúc đặc biệt
– Đúc trong khuôn vỏ cứng
– Đúc chính xác bằng mẫu chảy
– Đúc chính xác dùng mậu vĩnh cửu
– Đúc trong khuôn kim loại
– Đúc ly tâm
– Đúc áp lực
– Đúc liên tục
– Đúc hút chân không
– Đúc dập lòng
– Đúc bằng khuôn dùng mẫu cháy
– Đúc trong khuôn từ
– Đúc theo phương pháp V
Chương 3 – Các hợp kim và phương pháp nấu rót tiên tiến
– Gang xám thường và gang xám biến hình
– Gang Praphit cầu
– Gang dèo
– Hoàn thiện lò đứng nấu gang
– Phát triển dùng lò điện
– Dùng chân không để tinh luyện và khử khí
– Tinh luyện và đúc theo phương pháp điện xỉ
– Rót huyền phù kim loại

Download tài liệu:PDF