Văn Hóa – Tôn Giáo

Nghệ thuật sống hành thiền VIPASSANA – thiền sư S. N. GOENKA Pdf

NGHỆ THUẬT SỐNG HÀNH THIỀN VIPASSANA THEO SỰ GIẢNG DẠY CỦA THIỀN SƯ S. N. GOENKA NGUYÊN TÁC: THE ART OF LIVING VIPASSANA MEDITATION AS TAUGHT BY S. N. GOENKA NỘI DUNG Lời nói đầu……………………………………………………………9 Tựa ……………………………………………………………………11 Dẫn nhập …………………………………………………………..17 Chương 1. Tìm kiếm……………………………………………..25 Chương 2. Điểm khởi đầu………………………………………41 Chương …

Xem thêm

eBook Lão Tử Đạo Đức Kinh – Nguyễn Hiến Lê Pdf

Về cuốn Lão tử – Đạo Đức kinh (LT-ĐĐK), trong bộ Hồi kí (Nxb Văn học – 1993), cụ Nguyễn Hiến Lê cho biết: “Chúng ta đã có vài ba bản dịch Đạo đức kinh rồi. Tôi góp thêm một bản dịch nữa, với một phần giới thiệu khoảng 100 …

Xem thêm

eBook Trang Tử tinh hoa – Nguyễn Duy Cần Pdf

Trang Tử tinh hoa – tác giả Nguyễn Duy Cần Cuốn sách Trang Tử tinh hoa trình bày những hệ thống tư tưởng cốt lõi của triết lý Đạo học Đông phương. Ngòi bút của dịch giả Nguyễn Duy Cần càng làm sáng rõ hơn những ý nghĩa thâm sâu …

Xem thêm

eBook Trang Tử Nam Hoa Kinh Pdf

Nam Hoa Kinh của Trang Tử thuộc loại sách khó dịch nhất trong các sách còn lưu lại của Bách Gia Chư Tử. Ngay từ thế kỷ thứ 3 sau CN, đã có người đứng ra chú giải nó và đến thời cận đại ở Trung Quốc, người ta còn …

Xem thêm

eBook Toàn chân triết luận Pdf

Cuốn sách Toàn chân triết luận tác giả Nguyễn Duy Cần thể hiện những quan niệm triết học về vũ trụ, nhân sinh con người như tốt xấu, họa phúc, giàu nghèo dưới cái nhìn của Đạo học Đông phương. Nói một điều có thể cảm được mà không thể …

Xem thêm

eBook Tinh hoa đạo học Phương Đông Pdf

TINH HOA ĐẠO HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Thu Giang NGUYỄN DUY CẦN Nói về Đạo học Trung Hoa là nói đến cái học của Tam Huyền : Dịch, Lão và Trang. Sự liên lạc giữa ba cái học ấy thật là chặt chẽ, mà Dịch là đầu não : “Dịch quán …

Xem thêm

eBook Thuật xử thế của người xưa Pdf

Tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần lấy nhan đề cho sách: Thuật xử thế của người xưa. Nói vậy rất đúng. Xử thế là một kỹ thuật, một nghệ thuật Tác giả vốn là một học giả đọc nhiều hiểu rộng Từ kho sách cổ kim đông tây, học …

Xem thêm

eBook Thuật tư tưởng – Nguyễn Duy Cần Pdf

Đọc tư tưởng hầu như bây giờ không biết phải tìm kiếm nơi đâu. Tìm nơi sách vở báo chí nước nhà chăng? Hiện thời tôi chưa thấy có sách nào nói đến một cách rõ ràng thấu đáo. Phần nhiều là những sách giải trí hoặc những sách giúp …

Xem thêm

eBook Phật học tinh hoa – Nguyễn Duy Cần Pdf

Phật học tinh hoa của Thu Giang Nguyễn Duy Cần là cuốn sách nói về lịch sử đạo Phật theo một sự tiến triển bao quát, có hệ thống, được trình bày khúc chiết, rõ ràng, giúp độc giả và các nhà nghiên cứu Phật học, các chư tăng, phật …

Xem thêm