Sân si là gì?

Sân si là gì?

Sân Si là gì?
Sân Si là một từ nói lên tính cách của một con người. Người có tính hay Sân Si là những người, nóng tính, ganh tị, thù hận hay cảm thấy khó chịu với những sự thành công của những người khác. Trong xã hội, những con người có tinh Sân Si không phải là ít và luôn cho mình là nhất.

Sân là gì: là sân hận, thù ghét, nóng tính, ..
Sân có những loại sau:
+ Do quyền lợi, tài vật, danh vọng, sắc dục, bản thân bị xâm phạm
+ Do lợi, tài vật, danh vọng, sắc dục không được hay dưới mức mong muốn(do tham quy định)
+ Do lợi, tài vật, danh vọng, sắc dục của người khác hơn mình(ghen tị thành thù ghét)

Si: là mê muội , mê lầm, là không sáng suốt, không đủ khả năng để nhận ra sự thật, các chân lý.
Mê lầm thông thường của người đời có 3 loại:
+ Không khả năng nhận diện đạo lý tốt.
+ Không có khả năng nhận diện bản chất thật của sự việc ở đời
+ Không có khả năng nhận diện thân, tâm của mình.

Những con người có tính Sân Si, luôn bị người khác coi khinh, ghét bỏ, … vì sự ích kỹ và đố kỵ vốn là cái vốn bị xã hội không coi trọng.

Tham Sân Si là gì?
Tham Sân Si theo phật pháp nói, nó là một trong ba cái độc nhất mà nó luôn ngự trị trong mỗi con người và nó bộc phát, mức độ ảnh hưởng như thế nào nó tùy thuộc vào tiết chế của bản thân của mỗi con người. Tham lam, mình nói thật ai ai cũng có cả.

Tuy nhiên, lòng tham và mức độ của nó như thế nào thì nó lại khác nhau. Người có tính tham Sân Si là những người luôn muốn có những gì mà người khác đang có, ganh tị, … và bằng mọi thủ đoạn phải có được điều mà mình muốn có.
Chính vì thế, cứ sống và hài lòng với những gì mình có được. Đừng Sân Si để rồi, một đời theo đuổi và sống trogn sự ganh ghét.

Có nên Sân Si trong cuộc sống?
Trong cuộc sống ngày nay, tại nạn giao thông, bệnh tật hiểm nghèo, thiên tai, … khiến cho cuộc sống của con người nó ngắn ngủi và thậm chí phải nói là “thấy đó nhưng chưa chắc còn đó”. Đời người ngắn ngủi lắm, nên hài lòng với những gì mình đã và đang có đừng nên Sân Si với người khác để rồi mình được gì và nhận lại gì.

Chính vì thế, cứ sống và hài lòng với những gì mình có được. Đừng Sân Si để rồi, một đời theo đuổi và sống trogn sự ganh ghét.

Trước khi nổi giận, bất bình.
Ngồi nghe hơi thở lặng nhìn tự tâm
Trước khi cầu nguyện âm thầm,
Nhủ lòng dung thứ lỗi lầm tha nhân.