Tìm kiếm tài liệu

So sánh hai phân số cùng mẫu số trang 120 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 So sánh hai phân số cùng mẫu số trong SGK trang 122 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 119 SGK Toán 4): So sánh hai phân số :

So sánh hai phân số 3/7 và 5/7 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

So sánh hai phân số 3/7 và 5/7 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 119 SGK Toán 4): So sánh các phân số sau với 1 :

So sánh các phân số sau với 1. 1/2, 4/5, 7/3, 6/5, 9/9, 12/7 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

So sánh các phân số sau với 1. 1/2, 4/5, 7/3, 6/5, 9/9, 12/7 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 119 SGK Toán 4): Viết các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 5 và tử số khác 0.

Lời giải:

Viết các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 5 và tử số khác 0 | Để học tốt Toán 4