Tải Slide thuyết trình – Quá trình cháy trong động cơ đốt trong

Slide thuyết trình – Quá trình cháy trong động cơ đốt trong

Đặc điểm quá trình cháy:
– Cháy lan truyền màng lửa: là sự cháy của khu vực cháy sang khu hòa khí chưa cháy
– Cháy ngọn lửa khuếch tán: là quá trình cháy của nhiên liệu lỏng theo dạng phun sương. Xung quanh các hạt sương nhiên liệu có không khí nóng, chúng lập tức bốc hơi từng phần, khuếch tán, tạo hòa khí, cháy và sau đó vừa tạo hòa khí vừa cháy.

Download tài liệu : PDF