Tải Slide thuyết trình - Thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy

Tải Slide thuyết trình – Thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy

Tải Slide thuyết trình – Thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy

Tóm tắt đề tài
– Thiết kế chế tạo tay máy 4 bậc tự do
dùng động cơ RC Servo
– Sử dụng chip AVR điều khiển tay máy
– Chương trình tính toán viết bằng VB
– Truyền nhận dữ liệu bằng hồng ngoại
– Điều khiển hiển thị LCD
– Điều khiển bàn phím AT
– Truy xuất đĩa cứng (HDD)

Download tài liệu:Tại đây