Download sách So Sánh Các Trạng Từ Căn Bản Tiếng Nhật Ebook

So Sánh Các Trạng Từ Căn Bản Tiếng Nhật
Tác giả :Dziên Hồng

Hôm nay cùng chia sẻ đến mọi người tài liệu, sách “So Sánh Các Trạng Từ Căn Bản Tiếng Nhật” của tác giả Dziên Hồng. Rất hiếm những tài liệu diễn giải chuyên một đề tài tiếng Nhật và lại được viết hoàn toàn bằng tiếng Việt như thế này. Tuy tài liệu đã cũ nhưng kiến thức về trạng từ tiếng Nhật được cung cấp rất giá trị.

Những bài viết trong cuốn tài liệu sẽ giúp bạn hình dung ý nghĩa và sự khác biệt thường hay bị bỏ qua của rất nhiều trạng từ căn bản quen thuộc. Nó sẽ giúp cho kĩ năng sử dụng trạng từ tiếng Nhật và kiến thức trạng từ tiếng Nhật của bạn nâng cao.

Chúc các bạn học tập tốt !

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)
Download Ebook:PDF