Soạn văn bài Luật Thơ ngắn gọn nhất

Soạn văn bài Luật Thơ trang 100 SGK ngữ văn 12 tập 1 các bạn tham khảo soạn bài tốt hơn.

Luyện tập

* Cách gieo vần

– Trong hai câu thơ bảy tiếng trong thể song thất lục bát trong bài Chinh Phụ ngâm (Đoàn Thị Điểm): vần chân và vần lưng (nguyệt – mịt; mây – tay).

– Trong bài Cảnh khuya (Hồ Chí Minh): vần chân và độc vận (một vần) (vần a: xa, hoa, nhà).

* Cách ngắt nhịp

– Trong hai câu thơ bảy tiếng trong thể song thất lục bát trong bài Chinh Phụ ngâm (Đoàn Thị Điểm): theo nhịp 3/4

Trống Tràng thành / lung lay bóng nguyệt

Khói Cam Tuyền / mờ mịt thức mây.

– Trong bài Cảnh khuya (Hồ Chí Minh): theo nhịp 4/3

* Hài thanh

– Trong hai câu thơ bảy tiếng trong thể song thất lục bát trong bài Chinh Phụ ngâm (Đoàn Thị Điểm).

T B B B B T T

T B B B T T B

– Trong bài Cảnh khuya (Hồ Chí Minh)

T T B B T T B

B B T T T B B

T B B T B B T

B T B B T T B