Download Speed Master N2 Dokkai – 日本語能力試験問題集 N2 読解 スピードマスター PDF

Speed Master N2 Dokkai – 日本語能力試験問題集 N2 読解 スピードマスター

内容紹介
模擬試験2回付き
英・中・韓の部分訳付き
内容(「BOOK」データベースより)
模擬試験(2回)付き。英・中・韓の部分訳付き。

(オリジナルを買う余裕があれば)

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook: PDF